Login

1. Kemudahan klinik panel hanya untuk pegawai / kakitangan, pasangan dan anak-anak (sehingga umur 18 tahun sahaja kecuali OKU tiada had umur). Kemudahan klinik panel tidak termasuk pesara dan semua tanggungannya.
2. Had kelayakan tahunan anda adalah seperti berikut :- Kategori A : Tiada Anak (RM800), Kategori B : Anak 1 hingga 4 orang (RM1100) dan Kategori C : Anak 5 orang dan ke atas (RM1400)
3. KEDA berhak menuntut kembali caj jika penggunaan melebihi had tahunan anda.